Congresele CECCAR

_congres ceccarDe la înfiinţarea sa, în 1921, şi până la desfiinţare, în 1951, ca o tradiţie în lumea profesiei contabile, Corpul a organizat Congresul Profesiei la fiecare doi ani. Au fost în total nouă congrese, primul desfăşurându-se la Bucureşti în 1923, iar ultimul, la Braşov în 1939. Deşi la ultimul congres se convenise ca cel de-al X-lea congres să aibă loc la Iaşi, în 1941, intrarea României în război şi apoi instaurarea comunismului în ţara noastră au făcut imposibilă desfăşurarea acestuia.

În cadrul congreselor s-au discutat foarte multe probleme de o importanţă deosebită pentru viaţa economică a ţării, la care profesioniştii contabili erau chemaţi să ia parte. Multe dintre problemele abordate, finalizate prin moţiuni adoptate de congrese, au fost soluţionate, determinând progresul societăţii româneşti.

Referindu-se la dezideratele congreselor, secretarul general al Corpului, P. Drăgănescu-Brateş, făcea următoarele aprecieri:

„Păstrând un echilibru între ideal şi posibilităţile de realizare, moţiunile exprimate în congresele Corpului n-au rămas în general simple deziderate, ci o parte din ele într-un timp relativ scurt au fost înfăptuite ori sunt pe cale a se înfăptui.

Amintim numai câteva dintre aceste înfăptuiri: introducerea patrimoniului public, deziderat exprimat la Cluj în 1925; modificarea Codului de Comerţ cu reglementarea evaluării şi a întocmirii bilanţului, în special la societăţile anonime (Bucureşti, 1931); introducerea unui membru al Corpului la toate societăţile pe acţiuni (Constanţa, 1929; Bucureşti, 1931); extinderea asigurărilor sociale şi la membrii Corpului (Cluj, 1925); introducerea bilanţului-tip (Chişinău, 1927); reorganizarea învăţământului comercial (Bucureşti, 1923; Constanţa, 1929); crearea Casei de asigurări şi asistenţă a Corpului (Constanţa, 1929; Galaţi, 1937) etc.”.

După perioada comunismului a luat fiinţă, sau mai bine spus a renăscut ca pasărea Phoenix, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, a cărui existenţă a fost recunoscută oficial prin acordarea personalităţii juridice în data de 10 iulie 1992, potrivit hotărârii judecătoreşti nr. 22.

Începând din anul 1994, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi a organizat Congresul Profesiei Contabile din România, reluându-se astfel, după 55 de ani, tradiţia desfăşurării la fiecare doi ani a congreselor Corpului.

Broşura Aniversară a Congresului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor din România

Bookmark the permalink.

Comments are closed.