Congresul Aniversar CECCAR 95 de ani – 24 septembrie 2016

Profesia contabilă în era digitală. Provocări și oportunități

24 septembrie 2016 – Partea I click aici

SesiuneaIV: Educația profesioniștilor contabili în economia digitală
Moderator: Robert Aurelian Șova, Președinte CECCAR
 • Brian McEnery, Președinte ACCA
 • Donna Street, Director Cercetare și Activități Educaționale, Asociația Internațională pentru Educație și Cercetare Contabilă (IAAER)
 • Ovidiu Bunget, Președinte, Filiala CECCAR Timiș
 • Mariana Bunea, Vicepreședinte CECCAR
 • Anca Bogorin, Vicepreședinte CECCAR
SesiuneaV: Raportarea integrată
Moderator:EcaterinaNecșulescu,FostPreședinte CECCAR
 • George Călinescu, CFO, Banca Transilvania
 • Cosmina Frîncu, Director CSR, BRD – Group Societe Generale
 • Florin Dobre, Director General CECCAR
 • Raymonda Hagiu, Director executiv, Filiala CECCAR Sibiu
 • Mădălina Gîrbină, Conferențiar univ. dr. ASE București

Congresul Aniversar CECCAR 95 de ani – 23 septembrie 2016

Profesia contabilă în era digitală. Provocări și oportunități

23 septembrie 2016 – Partea II click aici

Mesaje de deschidere a lucrărilor Congresului

 • Robert Aurelian Șova, Președinte CECCAR
 • Florin Georgescu, Prim-viceguvernator, Banca Națională a României
 • Vasile Cosmin Nicula, Vicepreședinte, Curtea de Conturi a României
 • Florin Aurel Moțiu, Secretar de Stat, Ministerul Justiției
 • Claudiu Vrînceanu, Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
 • Alexandra Lazăr, Director adjunct, Direcția Legislație și Reglementări Contabile, Ministerul Finanțelor Publice
 • Alexandru Duna, Consilier al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice
 • Dantes Nicolae Bratu, Inspector general de Stat, Inspecția muncii
 • Olivia Kirtley, Președinte, Federația Internațională a Contabililor (IFAC)
 • Gabriel Radu, Președinte, Camera Auditorilor Financiari din România
 • George Constantin Păunescu, Președinte, Uniunea Generală a Industriașilor din România
 • Florin Jianu, Președinte, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
Sesiuneaplenară:Profesiacontabilăîneradigitală.Provocărișioportunități
Moderator: Robert Aurelian Șova, Președinte CECCAR
 • Olivia Kirtley, Președinte, Federația Internațională a Contabililor (IFAC) (mesaj video)
 • Theodor Stolojan, Membru în Parlamentul European
 • Petr Kriz, Președinte, Federația Experților Contabili Europeni (FEE)
 • Brian McEnery, Președinte ACCA
 • Dragoș Doroș, Președinte Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
 • Lucian Matu, Director Banca Comercială Română (BCR)
SesiuneaI: Experții contabili – parteneri de business versus funcții suport
Moderator: Anca Bogorin, Vicepreședinte CECCAR
 • Valentina Radu, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers
 • Amalia Sterescu, CEO, Outsourcing Advisors
 • Alexandra Roată, Managing Partner, SoftLead
 • Angela Manolache, Partener KPMG
 • Adrian Gabriel Dumitriu, Director economic, CNE Cernavodă
 • Alexandru Bunea, Vicepreședinte CECCAR
SesiuneaII:Profesionistulcontabilîneradigitală:inovare,competitivitate,servicii
Moderator: Robert Aurelian Șova, Președinte CECCAR
 • Alexandra Lazăr, Director adjunct, Direcţia de legislaţie şi reglementări contabile, Ministerul Finanțelor Publice
 • Radu Dănăilă, Director Marketing, WinMENTOR
 • Ovidiu Bunget, Președinte, Filiala CECCAR Timiș
 • Adrian Floarea, CEO CertSIGN BY UTI
 • Zeno Caprariu, Director Deloitte Audit, România
 • Claudiu Radu, Manager zonal Nexus ERP
SesiuneaIII: Contabilitatea în sectorul public – tendințe în era digitală
Moderator: Adriana Tiron Tudor, membru IPSASB, membru al Grupului FEE Sector Public
 • Alexandre Makaronidis, Președinte, Grupul Operativ EPSAS, Comisia Europeană – Eurostat
 • Valentin Mavrodin, Director General, Direcția de Trezorerie şi Contabilitate Publică, Ministerul Finanțelor Publice
 • Francesco Capalbo, membru al Grupului FEE Sector Public
 • Mariano D’Amore, fost membru IPSASB

………………………………

Mesajul Oliviei Kirtley, preşedinte IFAC, cu ocazia Congresului Aniversar CECCAR 95 de ani

 

Congres CECCAR – 2014

Continuând tradiţia organizării de evenimente profesionale de referinţă pentru spaţiul naţional, regional şi internaţional, Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România a organizat Ediţia aniversară cu numărul XX a Congresului profesiei contabile din România ce a avut loc în zilele de 12 şi 13 septembrie 2014 în cadrul sălii de conferinţe a hotelului Radisson Blu din Bucureşti

Tema ediţiei din acest an a Congresului – „Noi dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovaţie şi Conformitate”- a oferit specialiştilor din profesia contabilă din întreaga lume prilejul să dezbată din perspective noi preocupări vechi şi actuale ale profesiei într-o lume globalizată.

Citește mai departe

Congresele CECCAR

_congres ceccarDe la înfiinţarea sa, în 1921, şi până la desfiinţare, în 1951, ca o tradiţie în lumea profesiei contabile, Corpul a organizat Congresul Profesiei la fiecare doi ani. Au fost în total nouă congrese, primul desfăşurându-se la Bucureşti în 1923, iar ultimul, la Braşov în 1939. Deşi la ultimul congres se convenise ca cel de-al X-lea congres să aibă loc la Iaşi, în 1941, intrarea României în război şi apoi instaurarea comunismului în ţara noastră au făcut imposibilă desfăşurarea acestuia.

În cadrul congreselor s-au discutat foarte multe probleme de o importanţă deosebită pentru viaţa economică a ţării, la care profesioniştii contabili erau chemaţi să ia parte. Multe dintre problemele abordate, finalizate prin moţiuni adoptate de congrese, au fost soluţionate, determinând progresul societăţii româneşti.

Referindu-se la dezideratele congreselor, secretarul general al Corpului, P. Drăgănescu-Brateş, făcea următoarele aprecieri:

„Păstrând un echilibru între ideal şi posibilităţile de realizare, moţiunile exprimate în congresele Corpului n-au rămas în general simple deziderate, ci o parte din ele într-un timp relativ scurt au fost înfăptuite ori sunt pe cale a se înfăptui.

Amintim numai câteva dintre aceste înfăptuiri: introducerea patrimoniului public, deziderat exprimat la Cluj în 1925; modificarea Codului de Comerţ cu reglementarea evaluării şi a întocmirii bilanţului, în special la societăţile anonime (Bucureşti, 1931); introducerea unui membru al Corpului la toate societăţile pe acţiuni (Constanţa, 1929; Bucureşti, 1931); extinderea asigurărilor sociale şi la membrii Corpului (Cluj, 1925); introducerea bilanţului-tip (Chişinău, 1927); reorganizarea învăţământului comercial (Bucureşti, 1923; Constanţa, 1929); crearea Casei de asigurări şi asistenţă a Corpului (Constanţa, 1929; Galaţi, 1937) etc.”.

După perioada comunismului a luat fiinţă, sau mai bine spus a renăscut ca pasărea Phoenix, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, a cărui existenţă a fost recunoscută oficial prin acordarea personalităţii juridice în data de 10 iulie 1992, potrivit hotărârii judecătoreşti nr. 22.

Începând din anul 1994, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi a organizat Congresul Profesiei Contabile din România, reluându-se astfel, după 55 de ani, tradiţia desfăşurării la fiecare doi ani a congreselor Corpului.

Broşura Aniversară a Congresului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor din România